hartdetect
 

DATE PRINCIPALE PROIECT


NUMĂR CONTRACT DE FINANŢARE: 24DPST/20.08.2013
TITLUL PROIECTULUI: HÂRTII PENTRU TIPAR DE SECURITATE CU PROPRIETĂŢI MAGNETICE
COORDONATOR PROIECT: SC CEPROHART SA BRĂILA
DIRECTOR PROIECT: Ing. Catalina Mihaela Talasman

Finanţat de către UEFISCDI – Program Inovare – Subprogram Dezvoltare Produse – Sisteme – Tehnologii

Link către pagina: http://uefiscdi.gov.ro

VALOARE TOTALĂ PROIECT: 5.018.000 lei
VALOARE NERAMBURSABILĂ: 2.000.000 LEI

DETALII PROIECT:

 1. Componenţa consorţiului

Coordonator: SC CEPROHART SA Brăila
Partener: CN „Imprimeria Naţională” SA Bucureşti

 1. Obiectivul proiectului

Aplicarea la nivel industrial a unei tehnologii noi şi inovative de securizare a hârtiilor de valoare  prin încorporarea în suportul de hârtie a unui  element de securitate -  microfir feromagnetic,  în variantele fir discontinuu şi fir continuu - care  asigură atât o garanţie superioară de autenticitate cât şi un grad ridicat de securizare împotriva furtului şi sustragerilor pe traseul: fabricant de hârtie – tipografie – utilizator final.

 1. Durata proiectului: 26 luni
 2. Rezultatele preconizate:
 1. identificarea unor microfire feromagnetice cu rezistenţă chimică şi fizico-mecanică superioară şi eficienţă magnetică maximă
 2. identificarea unor tehnici inovative de înglobare a microfirelor feromagnetice - în variantele fire continui şi fire discontinui – în structura benzii de hârtie şi de compatibilizare a elementelor matricii hârtie – microfire feromagnetice – aditivi de proces
 3.  adaptarea instalaţiei industriale de obţinere a hârtiei securizate prin:

            - achiziţia şi montarea dispozitivului de înserare a microfirelor feromagnetice continui în banda de hârtie;             
- modernizarea instalaţiei de dozare a microfirelor feromagnetice discontinui care să asigure o distribuţie uniformă şi o orientare paralelă a acestora în foaia de hârtie;            
- achiziţia şi montarea unor echipamente de monitorizare şi control on-line a prezenţei microfirelor feromagnetice în banda de hârtie, a densităţii şi uniformităţii repartizării microfirelor feromagnetice

  •  obţinerea la nivel industrial a hârtiei cu microfire feromagnetice discontinui
  •  aplicarea la nivel industrial a tehnologiei de înserare a microfirelor feromagnetice continuu în banda de hârtie
  •  brevetarea produsului “hârtie cu microfire feromagnetice continui şi a tehnologiei de obţinere a acesteia”